Co je to price action

Kdo někdy sledoval burzovní správy, ví, že jsou zde často používány anglické termíny. A ti, kteří toto zpravodajství pravidelně nesledují a příliš se o problematiku burzovního vývoje a investic nezajímají, často nevědí, o čem je řeč a co daný výraz přesně znamená. Podíváme se tedy na jeden z těch nejběžnějších. Tím je termín price action Trade CZ.znázornění růstu cen

Jedná se o termín, který je používán poměrně běžně, a má vztah i k našim běžným životům. Zjednodušeně řečeno, označuje vývoj cen v určitém období. A nemusí jít zrovna o cenu akcií. Tento ukazatel se klidně může vztahovat i k cenám nejrůznějšího zboží či služeb, se kterými se setkáváme denně.

Avšak není to vše, co se dozvíme. Často nám také říká, jaký je důvod tohoto vývoje. Proč cena této akcie spadla, zatímco u jiné vzrostla? Jaké události na to měly vliv? To vše jsou otázky, na které nám může dát price action odpověď.

Vezměme si příklad ze života, který zná každý, a to je periodické zdražování výrobků, avšak prakticky nikdy jejich zlevnění, s výjimkou nejrůznějších slevových akcí, které však mají omezenou dobu trvání, a po jejichž skončení se cena vrátí na svou starou hodnotu.

Hlavním důvodem je samozřejmě inflace, kterou je nutné reflektovat, stejně jako touha po vyšším zisku. Podnikatel by byl skutečně hloupý, kdyby nabízel své zboží za méně, než je maximální cena, kterou jsou lidé ochotni za ně zaplatit.hromada bankovek

Dále je nutno počítat s vzácností zdrojů. Je jasné, že pokud je léto horké a suché, úroda nebude příliš velká. To znamená, že například ceny obilí vzrostou, a tím i náklady pekařů. Ti však rozhodně nechtějí přijít ani o korunu zisku, a tak tuto vyšší výkupní cenu promítnou co ceny svých produktů, které jsou z této suroviny vyrobeny, a často i něco navíc, aby se jejich zisk zvýšil.

Jak vidíme, je to cenný ukazatel nejen pro potenciálního investora na burze, ale i pro běžného člověka. Je jen škoda, že není využíván tak, jak by si zasloužil.