Klimatizace může přispět k ochraně našeho zdraví

Že klimatizace chladí vzduch a může i přitápět, ví každý. V současné době je to však i důležitý nástroj, který nás může ochránit před řadou onemocnění, například před infarktem a mozkovou mrtvicí. Dnešní populace v Česku nedokáže tak účinně čelit extrémním vedrům vzhledem k tomu, že každý třetí Čech vykazuje podle odborníků deficit hořčíku v organismu. A právě hořčík (spolu s vitamínem K2) potřebujeme k tomu, aby se vápník neusazoval v cévách a nemohl být příčinou těchto vážných chorob.klimatizační jednotka (skica)

Jak souvisí klimatizace a magnézium

Dva zdánlivě nesouvisející výrazy mají souvislost v současné době poměrně značnou, a to zejména v oblastech tzv. mírného klimatického pásma. Extrémy v lidském chování, zejména v přístupu k přírodě, které se v posledních letech odráží i v nepříjemných výkyvech počasí, přispívají k nedostatku magnézia (hořčíku) v lidském organismu. Zvláště zvyšující se letní teploty, což je zpravidla ve městech na hranici snesitelnosti. Náš organismus není zvyklý na tak prudké přechody teplot a trvá velmi dlouho po evoluční křivce, nežli se změně klimatu přizpůsobí.
Výkyvy https://www.novinky.cz/zahranicni/63649-vykyvy-pocasi-v-evrope-se-budou-stupnovat-tvrdi-experti.html počasí jsou však stále silnější, a to vyčerpává z organismu zásoby minerálních látek. Mezi nimi je nejvíce ožehavým problémem právě zmiňovaný hořčík, jehož nedostatek také výrazně zesiluje stresovou reakci, což se projevuje mimo jiné i podrážděností, agresivitou, vyčerpáním a únavou. Hořčík potřebuje naše tělo k více než 300 enzymatickým a biochemickým pochodům v těle včetně srdeční činnosti a dýchání.venkovní kompresorové jednotky na budově
Hořčíku je v současné době v potravinách nedostatek vlivem zemědělské velkovýroby a odčerpání tohoto prvku z půdy chemickým hnojením po dobu desítek let, vědci odhadují jeho deficit ve srovnání s dobou před 30 lety zhruba 60 procentní, měli bychom jej tedy suplementovat v potravinových doplňcích. A klimatizace https://elmontech.cz/klimatizace/? Ta je vynikajícím pomocníkem při zvládání extrémních tropických letních teplot, jejichž hodnota neustále roste a stoupá i počet tzv. tropických dní a nocí. Ostatně, stačí nahlédnout do statistiky meteorologických měření.