Nezaměstnanost stále klesá


Ekonomice v Evropské unii se daří, v celé eurozóně klesá nezaměstnanost a drží se kolem 9 procent. Ovšem výrazným způsobem se na snížení této míry v evropském měřítku podílí právě Česká republika, která svou nezaměstnanost drží již nějakou dobu kolem 4 procent, v rámci celé EU je dokonce na historickém minimu 2,9 procentech. Znamená to, že se české ekonomice daří lépe než například sousednímu, tradičně ekonomicky silnému, Německu, kde se míra nezaměstnanosti v rámci EU pohybuje kolem 4 procent.
odchod zaměstnanců
Naproti tomu Řecko svou nezaměstnanost drží velice vysoko a v rámci EU je na tom nejhůře. Pracovních míst je u nás dostatek, pokud má jedinec zájem pracovat, není pro něj obtížné zaměstnání najít. Růst české ekonomiky v těchto měsících ovlivňují především sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství nebo turismu. Dokonce se u nás daří také snižovat počet dlouhodobě nezaměstnaných.

Jiný kraj, jiný mrav

Nejlépe si vedou kraje Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký, Jihočeský a samozřejmě Praha. Nejvyšší počet nezaměstnaných je již tradičně v severních oblastech republiky – Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Důvodem je vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných nekvalifikovaných, přicházejících do těchto oblastí za průmyslovou výrobou, která zde dříve byla velice rozsáhlá. I v těchto krajích ale nezaměstnanost postupně klesá. Napomáhají k tomu rekvalifikační kurzy, sezónní práce, rozšiřující se výroba některých průmyslových podniků, veřejně prospěšné práce apod.
tlačítka klávesnice

Ohrožené osoby

Existují skupiny osob, pro které je získat zaměstnání složitější a mnohdy téměř nereálné. Těmto osobám je k dispozici intenzivní péče ze strany pracovníků Úřadu práce, sociálních pracovníků i nejrůznějších neziskových organizací. Nejvíce jsou nezaměstnaností ohroženi:
·         osoby se zdravotním postižením,
·         absolventi bez praxe,
·         lidé bez kvalifikace,
·         starší 50 let,
·         matky pečující o malé děti,
·         osoby po výkonu trestu,
·         osoby závislé.