Putování k Bohu


Odnepaměti se vydávají věřící na svou pouť a nezáleží na tom, jaké náboženství vyznávají.Židé si balí na cestu hned třikrát,a to o velkých svátcích, kdy odcházejí do Jeruzaléma. Několik vyvolených proroků může popojít ještě o kousek dál, na biblickou horu Sinaj, která je nejvyšším bodem židovského náboženství. Tady obdržel Mojžíš od Boha desatero.

Pro křesťany jsou asi nejdůležitějším poutním místem jihofrancouzské Lurdy.Poutních míst je v tomto náboženství mnoho a jsou spojená s různými zázraky, ale toto je výjimečné tím, že se tu konají zázračná uzdravení. Od doby, kdy se tu zjevila jisté Bernadettě Sonbirousové osmnáctkrát Panna Marie, což bylo v roce 1858, bylo napočítáno sedm tisíc uzdravených nemocných. Úřady jich však uznaly mnohem méně, jen šedesát osm. Ale i tak je to úctyhodné číslo.


Věřil i slavný spisovatel

Před zázračnou jeskyní dokonce za své zachránění prosil i slavný spisovatel Franc Werfel, autor sugestivního románu „Čtyřicet dnů“. Ten ovšem nebyl nemocný, ale pro svůj židovský původ pronásledován roku 1940 nacisty. Slíbil, že pokud se ve zdraví dostane do Ameriky, bude zpívat o Bernadettě. O rok později svůj slib v Americe splnil úspěšným románem „Píseň o Bernadettě“. Bohužel, zemřel už roku 1945 a tím bylo jeho dílo ukončeno.


Tragické pouti

Své poutní místo mají pochopitelně i muslimové. Každý pravověrný vyznavač tohoto náboženství musí absolvovat alespoň jednou za život cestu do Mekky. Z této povinnosti je vyňat člověk, který by svým putováním dával všanc vlastní život. I ten může ale Mekku navštívit, a to zprostředkovaně. Může si zaplatit svého zástupce, který vykoná cestu za něho.

Každý rok tak putují do Mekky na tři miliony muslimů.  A téměř každý rok tuto cestu zaplatí několik lidí životem. Při jedné z posledních bylo ušlapáno v tlačenici přes čtrnáct set lidí.