Sovinec

Hrad byl postaven na konci 13. století bratry Vokem a Pavlem ze Sovince. První písemná zmínka o tomto hradě pochází z roku 1332, kdy se jako hradní pán uvádí Pavel ze Sovince.  Pavel měl jedenáct dětí a po majetkových neshodách získali hrad bratři Pavel, Petr, Vok a Aleš ze Sovince. Po smrti Jaroslava ze Sovince (Vokova syna) byl poručníkem hradu Jan Heralt z Kunštátu a v roce 1490 jej zpět získal Jan II. Pňovický ze Sovince.

sovinec hrad

Ješek Pňovický ze Sovince zdědil hrad roku 1531 již notně zadlužen. Před rokem 1545 ho proto byl nucen prodat Kryštofovi z Boskovic a Třebové. Jeho vnuk Jan prodal hrad roku 1578 Vavřinci Ederovi ze Štiavnice a jeho dědička, dcera Anna, se po Vavřincově smrti provdala za Jana Kobylku z Kobylího. Ten byl nucen hrad a panství prodat roku 1623 pod cenou řádu německých rytířů. S Janem Kobylkou zmizela z hradu a panství i čeština.

Tento hrad má bouřlivou minulost. V roce 1626 byl vypleněn dánským vojskem, roku 1643 jej zase zpustošili Švédové a v roce 1784 požár po blesku poškodil hlásku a sousedící objekty.

V roce 1837 arcivévoda Maxmilián Josef nechal hrad opravit, zřídil zde Řádový chlapecký seminář a od roku 1867 zde byla lesnická škola, kterou přestěhovali na konci 19. století do Hranic na Moravě. Arcivévoda Evžen dal roku 1903 opravit vnitřní prostory hradu a nechal je vyzdobit. Bylo tu muzeum i knihovna, která obsahovala skoro 20 000 svazků.

Během okupace hrad padl do rukou nacistů. Speciální jednotky SS zde podle vyprávění prováděli “okultní rituály“ a zároveň se z hradu stalo vězení. V roce 1945 hrad vyhořel, není jasné a nejspíše nikdy ani nebude, zdali jej zapálila oslavující sovětská armáda či Němci, kteří odtud prchali.
obec u pastviny

V roce 1960 získal hrad do správy Vlastivědný ústav v Bruntále a ten začal opravovat zřícené konstrukce a začali restaurátorské práce.

Hrad Sovinec od začátku sezony, tedy zhruba od května do října, nabízí bohatý program plný zážitků. O velkých prázdninách je hitem každoročně OHNIVÁ SHOW. Pro každého, kdo má rád historii a moravské hrady a zámky je to ideální volba ke strávení odpoledne.