Technická analýza grafu – volume

Pro všechny začínající investory je velice důležité sledovat všechny indikátory, které jim pomohou učinit podstatná investiční rozhodnutí. Mezi ně nepatří jen otázky ceny a hodnoty, ale i jiné, jako je třeba volume.
Co je volume?
Jedná se o počet provedených obchodů za danou časovou periodu, obvykle se udává v jednotce jednoho dne. Tento objem je často zobrazen pod cenovým grafem pomocí sloupců. Ukazuje intenzitu obchodů v daném úseku.
sledování kurzů
Proč je tato hodnota tak důležitá?
Techničtí analytici pomocí volume poznávají trendy a předvídají další pohyby. Jakákoliv cenová odchylka je závislá na volume. Bez této hodnoty totiž nemusí být momentální nárůst či pokles relevantní, pokud se objeví na malém objemu.
Vezmeme si příklad – cena náhle stoupne o 5% poté, co je dlouhodobě v klesajícím trendu. Jedná se o obrácení dlouhodobého trendu? Odpověď závisí na tom, zda se v tom okamžiku rapidně zvětšil volume. Pokud byla hodnota podprůměrná, tento pohyb byla pravděpodobně jen výchylka a graf bude dále klesat. Pokud však volume stoupl výrazně nad svůj obvyklý průměr, mohlo by to znamenat, že se trend obrátil.
Nejedná se vždy o jednodenní záležitosti a volume je dost úzce spjat z cenou na to, aby dokázal determinovat, pokud akcie získává či ztrácí pohyb jedním či druhým směrem. Jako příklad by mohla být akcie, která stále stoupá, ačkoliv volume klesá. To je pro většinu investorů znamením, že bude pravděpodobně zpomalovat. V tomto případě většina obchodníků prodává akcie, protože by mohlo dojít k bodu, kdy se situace obrátí. Tomu se říká divergence.
Volume a typy grafů
Při užití typů jako jsou „hlava a ramena“, trojúhelníkového či vlajkového grafu je volume nepoužitelný. Tyto grafy slouží k předvídání stěžejních momentů, jako je otočení trendu.
podnikatel s tabletem
Volume je předzvěstem změny v ceně.
To je poslední koncept, který je třeba pochopit. Techničtí analytici dokážou pomocí volume vysledovat, kdy se otočení pravděpodobně objeví, což znamená, že změna volume může být předzvěstí změny v ceně. Pokud volume klesá u stoupajícího trendu, může to signalizovat, že se blíží k vrcholu a situace se může kompletně obrátit.