Člověk, pán tvorstva?

Ekologie se naštěstí stává stále populárnější. Lidé třídí odpad, politici se konečně začali zabývat obnovitelnými zdroji energie, lov zvířat je omezen. Je to ale dost? A není už pozdě? Do jisté míry se dá říci, že ano. S mocí a moudrostí se pojí i zodpovědnost, což si bohužel člověk začal uvědomovat příliš pozdě. Nejsou tedy ve skutečnosti moudrá právě zvířata, která svými životy doplácí na lidskou hloupost a chtivost?

            Před pár stovkami let na našem území pobíhalo mnoho divoké zvěře, zatímco dnes je člověk rád, když vidí ze sedadla auta obyčejnou srnu. Oceány byly plné života, zatímco dnes jsou některé živočišné druhy na prahu vymření a mořské korály jsou díky ekologickým katastrofám a oteplování nadobro zničené.

Lidé si museli uvědomovat cenu života, zatímco dnes jsou jatečná zvířata zavřena na jatkách a člověk nad jejich životem, když si kupuje zpracované maso v obchodě, ani nepřemýšlí. Proč bychom měli třídit odpad, říkají někteří. Ti si ale asi neuvědomují, že neroztříděné odpadky zaplavují dříve malebnou krajinu, nebo v oceánech vytvářejí samostatné ostrovy.

A pro zvířata, která je polykají, nebo se v nich zaseknou, je to smrtelné.
 
Převzít zodpovědnost
            Člověk se chová, jako by byla planeta Země jeho, a jakoby svými činy nezasahoval do životů ostatních živých organismů, které ostatně považuje za méněcenné. Co ale dává člověku to sebevědomí, chovat se takto suverénně a preferovat své pohodlí na úkor ostatních.

Pokud bude tento trend pokračovat, je velmi pravděpodobné, že pro pozdější generace budou některé živočišné druhy minulostí. To už se ostatně děje i dnes, kdy si některá zvířata můžeme prohlédnout pouze jako vycpaná v muzeu.

            Přestaňme tedy produkovat tuny plastu. Chovejme se doma ekologicky a neznečišťujme ovzduší neekologickým spalováním. Pokud by všichni lidé převzali zodpovědnost za stav naší planety a snažili by se o její zlepšení, již za pár týdnů by byla většina problémů pouze otázkou minulosti.