Co všechno zvážit při výběru školky?


Psychologové i pedagogové se ve většině shodují na tom, že dítě je na vstup do školky připraveno ve věku tří let. Některé děti budou mít možná s adaptací na školku větší obtíže, než jiné děti, ale nikde není psáno, že kdybyste jejich nástup do školky případně odložili o rok či dva, nebudou mít s adaptací ještě větší problém. Pětileté dítě je silně zvyklé na domácí prostředí a nebylo dosud nuceno se přizpůsobovat kolektivu. Děti kromě vzdělání ve školkách získají celou řadu sociálních zkušeností a dovedností. Naučí se respektu, soucítění, toleranci a snaze domluvit se s druhými.
písmenka abc
Kritéria při výběru školky
Pokud žijete v menší obci, kde je pouze jedna školka a jedna škola, nedá se příliš o možnostech výběru hovořit. Přesto nemusíte zoufat, protože máte jiné výhody oproti městským školkám. Zaprvé se v malé obci všichni znají, dítě tak pravděpodobně nevstupuje do úplného neznáma a děti, se kterými si ve školce vytvoří vztah, s ním pak pravděpodobně nastoupí později i do první třídy. Máte-li na výběr ze dvou a více školek, zvažte tato kritéria:
1.       Státní nebo soukromá
Proč rodiče volí někdy raději soukromou školku? Věří, že jejich dětem poskytne lepší a kvalitnější služby, než školka státní. Soukromé školky mívají menší počet dětí ve třídě a často nabízí nějaké speciální zaměření. Důležitým faktorem také doposud bylo, že řada těchto školek přijímala i dětí mladší než tříleté. Najdou se i rodiče, kterým nic jiného než platit soukromou školku nezbylo, protože ve státních nebylo pro jejich dítě místo. Pokud chcete dítě posílat do soukromé školky, ověřte si, zda je zařazena do sítě škol. Jen tak budete mít jistotu, že je kontrolována inspekcí a pracuje podle všech předpisů.
malý kluk
2.       Zaměření školky
Školky se mohou zaměřovat na různé oblasti, ať už výuku cizích jazyků, rozvoj sportovních dovednosti či uměleckého nadání. Pokud Vaše dítě již v tomto věku projevuje nadání či velký zájem o některou z těchto aktivit, může být pro vás zaměření školky důležitým kritériem.
3.       Počet dětí ve třídě
Většina rodičů přirozeně usuzuje tak, že čím méně bude dětí ve třídě, tím spíš bude kvalitnější péče o ně. Třídy ve školce by měly mít maximálně 24 dětí, s výjimkou té poslední, kde je povoleno až 28 žáčků. Při tomto počtu dětí, však s dětmi většinu času pracují dvě učitelky.
stavění kostek
4.       Praktická stránka věci
Pro řadu rodičů vůbec ten nejdůležitější faktor při rozhodování. Dojíždět každý den do specializované školky přes celé velké město, je pro většinu rodičů nereálné. Zvažte, jak dlouhá je cesta do Vámi vybrané školky a dobře si rozmyslete, jak budete ranní odchody a odpolední vyzvedávání dítěte časově zvládat. Navíc je pravděpodobné, že děti z okolí, se kterými se možná už vaše dítko aspoň od vidění zná, budou chodit do nejbližší školky.