Finanční pomoc rodinám


Z diskuzí na veřejných sítích a dotazů na online poradnách vyplývá, že velká část veřejnosti nemá přesné informace o typech pomoci od státu. Velice často dochází k obecnému označení mateřská a to i v případě, kdy se mateřská dovolená dávno nečerpá. Peněžitá pomoc i dávky se odvozují podle délky odpracované doby matky a podle příjmu rodičů – zkrátka pro čerpání finanční pomoci je třeba splňovat určitá kritéria. Jednotlivé typy pomoci rodinám s dětmi jsou peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, porodné nebo přídavek na dítě.
peníze s peněženkou
PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ  
Peněžitá pomoc v mateřství je první dávkou, na kterou má žena za určitých podmínek nárok. Čerpat ji mohou pouze matky, které platily nemocenské pojištění alespoň 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou, na kterou žena nastupuje 8. – 6. týden před termínem porodu. Podmínkou je tedy zaměstnání ženy, nárok na ni tak nemá každá žena – ženy nezaměstnané nebo bez potřebné délky odpracované doby na ni nárok nemají a čerpají pouze rodičovský příspěvek. Dávka je hrazena z nemocenského pojištění, podobně jako nemocenská. Její výše stejně tak závisí na předešlém příjmu ženy. Vyplácena je po dobu 28 týdnů.
bezpečí u otce
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Po vyčerpání mateřské má každá žena nárok na rodičovský příspěvek. Týká se to i matek nesplňujících podmínky pro peněžitou pomoc v mateřství, tyto čerpají rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Žádat o něj a pobírat jej může i otec dítěte, splněna musí být pouze podmínka osobní celodenní a řádné péče o dítě. Celková částka k vyčerpání je 220 000 Kč, rozdělit ji lze až na dobu 4 let. Pokud ji rodič chce čerpat v kratší době a měsíčně dostávat vyšší částku, musí opět splňovat podmínky jako pro peněžitou pomoc v mateřství. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku je ovšem 11500 Kč. Při této dávce si rodič může přivydělávat, bez toho aby dokládal výši svých příjmů.

PORODNÉ
Na rozdíl od rodičovského příspěvku, na který má nárok každý rodič pečující o dítě, na porodné dosáhnou jen rodiny s nízkými příjmy. Jde o jednorázovou dávku, která má být výpomocí při vyšších nákladech spojených s narozením dítěte. Příjmy rodiny musí být nižší, než je 2,7 násobek životního minima.
holčička s rodiči
PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
Jde o dlouhodobě poskytovanou dávku pro rodiny s nízkým příjmem. Odvíjí se od věku dítěte a od životního minima rodiny.