Finanční pomoc rodinám

Z diskuzí na veřejných sítích a dotazů na online poradnách vyplývá, že velká část veřejnosti nemá přesné informace o typech pomoci od státu. Velice často dochází k obecnému označení mateřská a to i v případě, kdy se mateřská dovolená dávno nečerpá. Peněžitá pomoc i dávky se odvozují podle délky odpracované doby matky a podle příjmu rodičů – zkrátka pro čerpání finanční pomoci je třeba splňovat určitá kritéria. Jednotlivé typy pomoci rodinám s dětmi jsou peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, porodné nebo přídavek na dítě.
peníze s peněženkou
PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ  
Peněžitá pomoc v mateřství je první dávkou, na kterou má žena za určitých podmínek nárok. Čerpat ji mohou pouze matky, které platily nemocenské pojištění alespoň 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou, na kterou žena nastupuje 8. – 6. týden před termínem porodu. Podmínkou je tedy zaměstnání ženy, nárok na ni tak nemá každá žena – ženy nezaměstnané nebo bez potřebné délky odpracované doby na ni nárok nemají a čerpají pouze rodičovský příspěvek. Dávka je hrazena z nemocenského pojištění, podobně jako nemocenská. Její výše stejně tak závisí na předešlém příjmu ženy. Vyplácena je po dobu 28 týdnů.
bezpečí u otce
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Po vyčerpání mateřské má každá žena nárok na rodičovský příspěvek. Týká se to i matek nesplňujících podmínky pro peněžitou pomoc v mateřství, tyto čerpají rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Žádat o něj a pobírat jej může i otec dítěte, splněna musí být pouze podmínka osobní celodenní a řádné péče o dítě. Celková částka k vyčerpání je 220 000 Kč, rozdělit ji lze až na dobu 4 let. Pokud ji rodič chce čerpat v kratší době a měsíčně dostávat vyšší částku, musí opět splňovat podmínky jako pro peněžitou pomoc v mateřství. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku je ovšem 11500 Kč. Při této dávce si rodič může přivydělávat, bez toho aby dokládal výši svých příjmů.

300x300bamboolik2018-1514655846.jpg

PORODNÉ
Na rozdíl od rodičovského příspěvku, na který má nárok každý rodič pečující o dítě, na porodné dosáhnou jen rodiny s nízkými příjmy. Jde o jednorázovou dávku, která má být výpomocí při vyšších nákladech spojených s narozením dítěte. Příjmy rodiny musí být nižší, než je 2,7 násobek životního minima.
holčička s rodiči
PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
Jde o dlouhodobě poskytovanou dávku pro rodiny s nízkým příjmem. Odvíjí se od věku dítěte a od životního minima rodiny.

Finanční pomoc rodinám
Ohodnoťte příspěvek