Konkurence na trhu


Konkurence neboli soutěžení, je přirozená součást života firem a jejich jakýmsi hnacím motorem. Pokud zakládám podnik, usiluji o zákazníka a snažím se mu nabídnout co nejlepší produkt nebo službu. Soutěžím tak s ostatními z odvětví a tedy jim konkuruji. Kdyby nebylo protivníků, vítězství by nebylo tak sladké – jinými slovy, konkurence je v ekonomii žádaná a velice důležitá. Konkurence udržuje firmu aktivní, podněcuje ji k inovacím, vede ke zdokonalování a variabilitě a také k vymýšlení nových druhů produktů. Pojďme si ve zkratce představit její typy, které se v ekonomice objevují:
pád panáčka

Dokonalá konkurence

V tomto případě se v určitém odvětví střetává mnoho firem, které poskytují stejný produkt a prodávají ho za předem danou a zákazníkovi známou tržní cenu. Tuto cenu nemohou firmy ovlivnit – nezvyšují ji, protože vědí, že zákazník je o ceně informován a dráž kupovat nebude. Pro kupující by byl tento produkt velice žádoucí, ale v reálném životě se s ním setkáváme jen velice zřídka, jde spíše o jakýsi ideál.
soutěž v páce

Nedokonalá konkurence

Tato se v běžném životě vyskytuje často a v podstatě znamená to, že firma, která prodává, může ovlivnit cenu svých produktů a sama si ji tak stanovovat. Jejími typy jsou:
1)      Monopolistická konkurence – která se nejvíce blíží té dokonalé, ideální. Mnoho firem prodává podobný, ale ne úplně stejný produkt – příkladem mohou být například restaurace nebo pivovary. Zákazník (spotřebitel) má právo si mezi produkty vybírat a může být ochotný si připlatit za produkt, který se liší od běžných.
2)      Oligopol – je častá situace, kdy je na trhu několik firem, které vyrábí stejný nebo podobný produkt. Dochází tak k situaci kdy buď jedna velká firma je dominantní, s cenovým vůdcovstvím, a kolem ní existují menší, které vyrábí stejné produkty, nebo tzv. smluvní oligopol, který je nelegální. Jde o situaci, kdy se firmy společně domluví například na tom, jak si rozdělí zákazníky a jak vysoké budou ceny za jejich produkty. Takovéto nežádoucí nelegální kartely v České republice trestá a kontroluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
3)      Monopol – je jediný prodejce na trhu.