Nepředvídatelný element = zákazník


Při tvorbě nového produktu se zamýšlíme nad tím, jestli ho budou lidé kupovat. Zákazníci tvoří důležitou část života výrobku, protože bez nich tu není důvod jeho existence. Avšak pokud chceme, aby ho zákazníci kupovali, musíme vhodně zvolit spoustu různých věcí a jedním z asi nejviditelnějších faktorů je cena.
ruka a smajlíci

Cena reaguje na poptávku

To je základní poučka, snažíme se cenu zvolit tak, aby nabídka i poptávka byli co nejvyšší. Pokud zavádíte inovaci, nebo produkt, který už tu byl, poté máte práci usnadněnou, avšak když přicházíte s něčím novým, bude to pro vás těžké, správně nastavit cenu.
–          Cenová pružnost neboli elasticita poptávky nám říká, jak bude poptávka reagovat na změny ceny. Pro lepší představu si lze nakreslit graf, kde bude znázorněna poptávka na cenu. S tímto poté můžeme pracovat jako návodem na správný výběr. Jde o to, že vždy musíme pokrýt své náklady, a ještě do ceny propašovat zisk a ideálně dostat nějaké peníze ještě do výzkumu.
o   Pružná: u tohoto typu elasticity můžeme sledovat poměrně veliký rozdíl poptávky už s malým posunem ceny, a proto se volí taková výše, kdy dosáhneme nejlepší celkové ziskovosti. Avšak i zde platí, že pokud se dostaneme příliš nízko s cenou, tak se poptávka poměrně ustálí, stejně jako v opačném směru.
o   Nepružná: zde se jedná především o investiční poptávku, například u domu vám jistě na ceně záleží, ale nějaký ten tisíc nahoru dolu vás už tolik neovlivní při výběru, protože více než na cenu hledíte na vlastnosti a parametry. Zde se se změnou ceny poptávka příliš nemění.
nízkoenergetický dům

Zákazník a jeho práva

Má jich poměrně dost a jedno z těch nejdůležitějších a pro nás nejhorších je: právo vrátit a reklamovat zboží do určité doby bez uvedení důvodu. Ať už nastavíte cenu a služby jakkoli, ať se budete snažit být dokonalý sebevíc, vždy se najde nějaká nespokojená duše a je třeba s tím počítat. Nikdy nebudou všichni spokojení.